inregistrare     uitat parola  
  utilizator:  
   parola:  
  
Pot fi membri ai Colegiului Inaltilor Functionari Publici
persoane numite in una dintre urmatoarele functii publice:
Prefect, Subprefect,
Secretar general din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Secretar general adjunct din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Inspector Guvernamental
     

Ultima actualizare - 12-03-2013 :

 Ședința Consiliului Director al Colegiului Înalților Funcționari Publici Snagov, 06 – 07.03.2013... Dezvoltarea performanţelor inspectorilor guvernamentali în realizarea programului de guvernare... Untitled Document   Președintele Colegiului Înalților Funcționari publici, D-l Ioan Ghica, în temeiul prevederilor art. 25 din Statutul Colegiului, a convocat Consiliul Director într-o ședință de lucru în care a fost dezbazbătută o temă deosebit de importantă și actuală: „Dezvoltarea performanţelor inspectorilor... mai mult


Ultimul subiect pe Forum
postat in data de 23-04-2014 :

 Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici - programata 25.04.2014 - in jud Harghita... Dragi colegi,Deoarece drumul de acces catre Statiunea Lepsa este impracticabil datorita ploilor si lucrarilor nefinalizate,  Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici va avea loc vineri, 25.04.2014, ora 16, la Cabana Istvan din satul Borzont, com... mai mult


Comentariu recent - 04-09-2012 :

 ...test... mai mult


Adrese utile:

 Preşedenţia României

 Guvernul României

 Secretariatul General al Guvernului

 Parlamentul României

 Ministerul Administraţiei şi Internelor

 Prefecturi din România

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

 

 

 

 

 

 

Legislaţie Funcţionari Publici

  Legislaţie  
  Informare Europeana  
  Fisiere Publice  
  Forum  


    

legi, ordonanţe de urgenţă, ordine       

• Legea 340/2004 Prefectul si Institutia Prefectului


• Legea nr. 188/08.12.1999 (republicata) privind Statutul functionarilor publici


• Hotarare nr. 432/23.03.2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici


• Ordonanta nr. 6/24.01.2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda funclionarilor publici in anul 2007


• Ordonanta nr. 9/30.01.2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funclionarilor publici. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007 si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru funclionarii publici in anul 2008


• Legea nr. 232/06.07.2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anu12007


• Legea nr. 7/18.02.2004 (republicata) privind Codul de conduita a functionarilor publici


• Ordin nr. 13012/13.11.2007 privind stabilirea modalitalii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performanlelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentrtu anul 2007


• Legea nr. 115/16.10.1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistralilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici


• Legea nr. 144/2 1.05.2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agenliei Nationale de Integritate


• Hotararea nr. 341/11.04.2007 privind intrarea in categoria inallilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici


• Hotarare nr. 611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici


• Hotarare nr. 1344/31.10.2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplinlia


• Ordin nr. 11430/03.11.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru selectia functionarilor publici care pot fi desemnati
reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in comisiile de concurs si in comisiile de solulionare a contestatiilor


• Ordin nr. 10280/07.10.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentrtu organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea


• Ordin nr. 114/09.01.2008 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere


• Ordin nr. 4500/21.04.2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a dalelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare


• Ordonanta de Urgenta nr. 56/25.06.2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public


• Ordonanta de Urgenta nr. 6/10.02.2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 56/25 .06.2004 privind crearea slatutului special al functionarului public denumit manager public


• Legea nr. 452/01.1 1.2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 56125.06.2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public


• Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 p1-  admin, 22-07-2012   


© Colegiul Inaltilor Functionari Publici - 2018