inregistrare     uitat parola  
  utilizator:  
   parola:  
  
Pot fi membri ai Colegiului Inaltilor Functionari Publici
persoane numite in una dintre urmatoarele functii publice:
Prefect, Subprefect,
Secretar general din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Secretar general adjunct din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Inspector Guvernamental
     

Ultima actualizare - 12-03-2013 :

 Ședința Consiliului Director al Colegiului Înalților Funcționari Publici Snagov, 06 – 07.03.2013... Dezvoltarea performanţelor inspectorilor guvernamentali în realizarea programului de guvernare... Untitled Document   Președintele Colegiului Înalților Funcționari publici, D-l Ioan Ghica, în temeiul prevederilor art. 25 din Statutul Colegiului, a convocat Consiliul Director într-o ședință de lucru în care a fost dezbazbătută o temă deosebit de importantă și actuală: „Dezvoltarea performanţelor inspectorilor... mai mult


Ultimul subiect pe Forum
postat in data de 23-04-2014 :

 Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici - programata 25.04.2014 - in jud Harghita... Dragi colegi,Deoarece drumul de acces catre Statiunea Lepsa este impracticabil datorita ploilor si lucrarilor nefinalizate,  Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici va avea loc vineri, 25.04.2014, ora 16, la Cabana Istvan din satul Borzont, com... mai mult


Comentariu recent - 04-09-2012 :

 ...test... mai mult


Adrese utile:

 Preşedenţia României

 Guvernul României

 Secretariatul General al Guvernului

 Parlamentul României

 Ministerul Administraţiei şi Internelor

 Prefecturi din România

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

 

 

 

 

 

 

Acte normative si documente de informare europeana

  Legislaţie  
  Informare Europeana  
  Fisiere Publice  
  Forum  

 

Carta Socială Europeană (revizuită)       

   Carta Socială Europeană (revizuitá) Strasbourg, 3 mai 1996

1. Orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber întreprinsă;
2. Toţi lucrătorii au dreptul la condiţii de muncă echitabile;
3. Toţi lucrătorii au dreptul la securitate şi igienă în muncă;
4. Toţi lucrătorii au dreptul la o salarizare echitabilă, care să le asigure lor, precum şi familiilor lor, un nivel de trai satisfăcător;
5. Toţi lucrătorii şi patronii au dreptul de a se asocia liber în organizaţii naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale;
6. Toţi lucrătorii şi patronii au dreptul la negociere colectivă;
7. Copiii şi tinerii au dreptul la o protecţie specială împotriva pericolelor fizice şi morale la care sunt expuşi;
8. Lucrătoarele, în caz de maternitate, au dreptul la o protecţie specială;
9. Orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de orientare profesională, în vederea sprijinirii sale în alegerea unei profesii adecvate intereselor şi aptitudinilor sale profesionale;
10. Orice persoană are dreptul la mijloace corespunzătoare de formare profesională;
11. Orice persoană are dreptul de a beneficia de toate măsurile care îi permit să se bucure de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge;
12. Toţi lucrătorii şi persoanele aflate în întreţinerea acestora au dreptul la securitate socială;
13. Orice persoană lipsită de resurse suficiente are dreptul la asistenţă socială si medicală;
14. Orice persoană are dreptul de a beneficia de servicii sociale calificate;
15. Orice persoană handicapată are dreptul la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii;
16. Familia, în calitate de celulă fundamentală a societăţii, are dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare în vederea asigurării deplinei sale dezvoltări;
17. Copii şi tinerii au dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică corespunzătoare;
18. Cetăţenii uneia din părţile contractante au dreptul de a exercita orice activitate lucrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante, pe picior de egalitate cu cetăţenii acesteia din urmă, sub rezerva restricţiilor motivate de raţiuni serioase cu caracter economic sau social;
19. Lucrătorii migranţi cetăţeni ai uneia din părţile contractante şi familiile lor au dreptul la protecţie şi asistenţă pe teritoriul oricărei alte părţi contractante;
20. Toţi lucrătorii au dreptul la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie fără discriminare în funcţie de sex;
21. Lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în cadrul întreprinderii;
22. Lucrătorii au dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă din cadrul întreprinderii;
23. Orice persoană vârstnică are dreptul la protecţie socială;
24. Toţi lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere;
25. Toţi lucrătorii au dreptul la protecţia propriilor creanţe în caz de insolvabilitate a patronului lor;
26. Toţi lucrătorii au dreptul la demnitate în muncă;
27. Toate persoanele cu responsabilităţi familiale şi care sunt angajate sau doresc să se angajeze în muncă au dreptul să o facă fără a fi supuse discriminărilor şi, pe cât posibil, fără să existe un conflict între responsabilităţile lor profesionale şi familiale;
28. Reprezentanţii lucrătorilor dintr-o întreprindere au dreptul la protecţie împotriva actelor susceptibile să le producă prejudicii şi trebuie să li se acorde facilităţi corespunzătoare pentru a-şi îndeplini propriile atribuţii;
29. Toţi lucrătorii au dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în procedurile de concediere colectivă;
30. Orice persoană are dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi a excluderii sociale;
31. Orice persoană are dreptul la locuinţă.


   Carta Socială Europeană (revizuitá) Strasbourg, 3 mai 1996

p1-  admin, 04-08-2012   


© Colegiul Inaltilor Functionari Publici - 2018