inregistrare     uitat parola  
  utilizator:  
   parola:  
  
Pot fi membri ai Colegiului Inaltilor Functionari Publici
persoane numite in una dintre urmatoarele functii publice:
Prefect, Subprefect,
Secretar general din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Secretar general adjunct din ministere sau organe de specialitate
ale administratiei publice centrale,
Inspector Guvernamental
     

Ultima actualizare - 12-03-2013 :

 Ședința Consiliului Director al Colegiului Înalților Funcționari Publici Snagov, 06 – 07.03.2013... Dezvoltarea performanţelor inspectorilor guvernamentali în realizarea programului de guvernare... Untitled Document   Președintele Colegiului Înalților Funcționari publici, D-l Ioan Ghica, în temeiul prevederilor art. 25 din Statutul Colegiului, a convocat Consiliul Director într-o ședință de lucru în care a fost dezbazbătută o temă deosebit de importantă și actuală: „Dezvoltarea performanţelor inspectorilor... mai mult


Ultimul subiect pe Forum
postat in data de 23-04-2014 :

 Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici - programata 25.04.2014 - in jud Harghita... Dragi colegi,Deoarece drumul de acces catre Statiunea Lepsa este impracticabil datorita ploilor si lucrarilor nefinalizate,  Adunarea Generala a membrilor Colegiului Inaltilor Functionari Publici va avea loc vineri, 25.04.2014, ora 16, la Cabana Istvan din satul Borzont, com... mai mult


Comentariu recent - 04-09-2012 :

 ...test... mai mult


Adrese utile:

 Preşedenţia României

 Guvernul României

 Secretariatul General al Guvernului

 Parlamentul României

 Ministerul Administraţiei şi Internelor

 Prefecturi din România

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

 

 

 

 

 

 

Activitate

  Activitate  
  Obiective Principale  

 

Sscrisoare adresata unei asociatii similare din Franta       

                     DOAMNA  PRESEDINTE  
     ODETTE DE LAVERNEE

      Va rog sa-mi permiteti sa salut ACEIP , asociatie care ne-a inspirat in constructia noastra si cu care am dorii sa colaboram pentru a impartasii experienta dumneavoastra in stabilizarea statului de inalt functionar public din Romania .                               
     Asociaţia înalţilor funcţionari publici - Inspectori Guvernamentali din Romania  este constituită ca organizaţie profesională, apolitică şi nonprofit, în conformitate cu  Constituţia României .
        Asociaţia îşi propune ca scop atât generalizarea experienţei pozitive în managementul conducerii şi monitorizării implementării reformei în administraţia publică, cât şi promovarea intereselor profesionale, sociale şi economice ale acestei categorii de înalţi funcţionari publici.
Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt :

  1. Organizarea unor manifestări cu caracter profesional pentru cunoaşterea unor metode moderne de management în administraţia publică,
  2. Organizarea unui sistem informaţional pentru membrii săi în scopul cunoaşterii noutăţilor profesionale, culturale, ştiinţifice, precum şi a modului de gestiune a unor situaţii specifice din activitatea profesională,
  3. Stabilirea şi permanentizarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii ale personalului din administraţia publică din ţară şi din alte ţări,
  4. Stabilirea unor forme de într-ajutorare între membrii Asociaţiei pentru depăşirea unor situaţii dificile din viaţa şi activitatea membrilor,
  5. Organizarea unor manifestări cu caracter cultural, ştiinţific, sportiv şi de agrement pentru membrii asociaţiei,
  6. Apărarea drepturilor şi intereselor legale.  

           Pentru informarea dvs categoria înaltilor functionari publici, din care fac parte prefectii, subprefectii, secretarii generali din ministere si agentii guvernamentale, adjuncti acestora si inspectorii guvernamentali, a fost înfiintată ca urmare a negocierilor clauzelor Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în vederea asigurării unei neutralităti a administratiei publice fată de factorul politic. Aceasta,reprezintă o „conditie premergătoare pentru a garanta că, indiferent de orientarea politică a cetătenilor, acestia vor beneficia de un tratament corect si echitabil”.
Din punct de vedere al statutului profesional, inspectorilor guvernamentali, ca înalţi funcţionari publici, le este interzis să fie membri ai unui partid politic sau al unei alte organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi  regim juridic ca şi al partidelor politice, potrivit legii, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
      In realizarea prerogativelor de putere publica corespunzatoare functiei publice ocupate, inspectorii guvernamentali coordoneaza activitati, proiecte sau programe complexe in legatura cu statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, precum si cu prioritatile strategice de dezvoltare a capacitatii administrative si institutionale.
       Aceste scurte informatii sper sa va ajute pentru a va lamurii asupra statutului inspectorului guvernamental care reprezinta rezerva de cadre pentru functiile de prefect , subprefect ,secret. Gen de ministere si agentii guvernamentale .
       Toti Inspectorii Guvernamentali au detinut aceste functii in guverne anterioare fiind pregatiti oricand de a revenii pe pozitii .
          Speram intr-un raspuns favorabil colaborarii noastre viitoare 

Cu stima si prietenie, 
Presedinte A.I.F.P-I.G.

                                                              Scrisoarea catre ODETTE DE LAVERNEE (în limba franceză)

p1-  admin, 06-08-2012   

 

Scrisoarea adresată Președintelui Comisiei Europene, Domnului José Manuel Durão Barroso    

12 septembrie 2011       
E.S. Domnului José Manuel Durão Barroso
Președintele Comisiei Europene

Comisia Europeană
Bruxelles 


        Excelența Voastră,

  În contextul aderării la Uniunea Europeană, România și-a asumat responsabilitatea reformării administrației publice, aceasta fiind o precondiție de aderare, așa cum rezultă din Concluziile Consiliului European de la Lisabona din 1995 și Madrid din 1997. Aceasta reformă, presupune îmbunătățirea capacității administrative a instituțiilor publice din România, inclusiv prin depolitizarea administrației publice.

  Din inițiativa Guvernului, la Parlamentul României, se află în dezbatere, proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, prin care, Guvernul României urmărește repolitizarea înalților funcționari publici. Proiectul de lege, propune desființarea funcției publice de inspector guvernamental și acordarea dreptului prefecților și suprefecților în funcție, independenți din punct de vedere politic, de a candida în alegeri pentru a ocupa funcții de demnitate publică. 

  Inspectorii guvernamentali, coordonează, potrivit legii, programe complexe în legătură cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene și asigură continuitatea în dezvoltarea și implementarea unor viziuni strategice la nivel central sau local, fiind foștii prefecți și subprefecți ai guvernării 2004-2008. În esență, desființarea înaltei funcții publice a inspectorilor guvernamentali, fără a aduce în acest sens o minimă justificare, consitutie încălcarea dispozițiilor din Carta socială europeană, privind dreptul lucrătorilor de a nu fi concediați fără un motiv întemeiat. De altfel, și ministerul român al justiției, este de părere că, desființarea funcției de inspector guvernamental „nu se poate face decât cu respectarea garanțiilor atașate dreptului la muncă - lato sensu - astfel cum acestea sunt consfințite de Constituție”. 

  Prin înlăturarea funcției de inspector guvernamental dintre funcțiile publice aferente categoriei înalților funcționari publici, persoanele care ocupă aceste funcții vor fi eliberate din funcția publică. Dispoziția legală prin care se desființează funcția de inspector guvernamental încalcă și o serie de alte documente internaționale și principii pe care România și le-a însușit. Astfel, categoria înalților funcționari publici, din care fac parte prefecții, subprefecții, secretarii generali, adjuncți acestora și inspectorii guvernamentali, a fost înființată ca urmare a negocierilor clauzelor Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în vederea asigurării unei neutralități a administrației publice față de factorul politic. Aceasta, după cum se arată în Raportul OCDE prezentat în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare (RO/2004/IB/OT/01), reprezintă o „condiție premergătoare pentru a garanta că, indiferent de orientarea politică a cetățenilor, aceștia vor beneficia de un tratament corect și echitabil. Prin propunerea desființării funcției de inspector guvernamental, precum și prin numirea unui mare număr de persoane care nu au calitatea de înalt funcționar public în funcțiile de prefect, subprefect, secretar general, se micșorează în mod nepermis numărul funcționarilor publici de rang înalt, ceea ce contravine obligațiilor asumate de statul român. 

  Potrivit formei actuale a legii nr.188/1999, înalții funcționari publici pot candida pentru funcții de demnitate publică, numai după încetarea raporturilor de serviciu. Guvernul României însă, propune prin acest proiect de lege, eliminarea acestei prevederi, permițând astfel înalților funcționari publici să candideze în alegeri. Dar, pentru a putea candida, prefecții vor trebui să devină membrii ai partidelor politice, să participe la campania electorală, concomitent cu exercitarea calității de reprezentanți ai guvernului în teritoriu și principali responsabili cu organizarea alegerilor în județe. Astfel, principiul neutralității și al imparțialității funcției publice ar fi încălcat. 

  De aceea, Asociația Înalților Functionari Publici – Inspectori guvernamentali, consideră că această modificare legislativă ar afecta grav măsurile asumate de România în privința depolitizarii administrației publice și a consolidării statului de drept. Comisia Europeană, reținea în Raportul periodic privind progresele înregistrate de România pe calea aderării, din anul 2003, că „un element important a fost acordul politic prin care prefecții să devină până în 2007 funcționari publici profesioniști, în loc de persoane numite pe criterii politice”. 

  Înalţii funcţionari publici au fost instruiţi din bani publici, cu sprijinul proiectului Phare RO 2004/016-772.01.03.01.01 „Întărirea capacității Institutului Național de Administrație și a Centrelor Regionale de Formare în vederea dezvoltării unui corp de funcționari publici profesioniști”, ale cărui rezultatele ar fi astfel afectate.


  Statutul funcţionarilor publici a fost modificat şi completat de 9 ori, la iniţiativa actualului Guvern (decembrie 2008 – decembrie 2010). Acestea, împreună cu deciziile de neconstituţionalitate pronunţate de Curtea Constituţională, precum şi cu legile de respingere sau aprobare, au condus la un număr de 13 modificări importante în textul statutului funcţionarilor publici, în numai 2 ani. Astfel s-a creat o vădită instabilitate legislativă cu privire la funcţia publică, contrar principiului încrederii legitime, potrivit căruia legislaţia trebuie să fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă. Totodată, aceasta contravine scopului legii nr.188/1999, care prevede, în mod expres că, acesta este crearea unui serviciu public stabil.

  Considerăm, că este de datoria Comisiei Europene să solicite Guvernului României să renunțe a mai susține aceste modificări ale legii privind statutul funcționarilor publici, care contravin obligațiilor asumate de statul român.
  Credem că este în interesul României și al Uniunii Europene, ca Parlamentul României să creeze, cât mai urgent posibil, cadrul legislativ, prin care să se asigure stabilitatea în funcție a funcționarilor publici, indiferent de schimbările de natură politică. 

     Cu respect,

     Lucian Simion
     Președinte al Asociației Înalților Funcționari Publici - Inspectori Guvernamentali

     12 septembrie 2011

Spre știință:

D-lui Emil Boc, Prim-Ministru
D-nei Roberta Anastase, Președinte al Camerei Deputaților
D-lui Traian Igaș, Ministrul Administrației și Internelor
D-lui deputat Mircea Dușa, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat
D-lui deputat Călin-Popescu Tăriceanu, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
D-lui deputat Mircea Nicu-Toader, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal
D-lui deputat Máté András-Levente, Grupul parlamentar la Uniunii Democrate Maghiare din România
D-lui Varujan Pambuccian, Grupul parlamentar al minorităților naționale
D-lui Eugen Nicolicea, Grupul parlamentar progresist
D-nei deputat Sulfina Barbu, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic


p2-  admin, 05-08-2012   


© Colegiul Inaltilor Functionari Publici - 2018